Stichting Veteranen Oegstgeest

Every veteran is a hero

Onze missie

Het op positieve wijze zichtbaar maken van onze veteranen binnen de Oegstgeester gemeenschap. Waarbij aan de veteraan een rol van betekenis gegeven wordt, in de samenleving, middels een breed gedragen maatschappelijke taakstelling.

Deze missie willen wij gestalte geven door:

 • De betrokkenheid bij de herdenkingen op 4 mei en op 15 augustus
 •  Maandelijks onderhoud van de Oorlogsgraven op de begraafplaats bij het Groene Kerkje 
 • Op kerstavond plaatsen van lichtjes op de oorlogsgraven
 • Het onderhoud van het door de SVO aangelegd “Witte Anjerperkje”
 • Organiseren van een maandelijks Veteranencafé in het Dorpscentrum
 • Bezoeken van de wat minder mobiele Oegstgeester veteranen
 • Desgewenst een bijdrage leveren aan de jaarlijkse Oegstgeester Veteranenbijeenkomst
 • Het inschakelen van Nuldelijnsondersteuning vanuit de regio, indien daar aanleiding toe is
 • Maandelijks uitbrengen van een Nieuwsbrief 

In het Veteranencafé zijn ook alle veteranen van de Duin & Bollenstreek van harte welkom.
Ook verwelkomen we tijdens deze maandelijkse happening alle oud-militairen, oud-politiemensen en oud-brandweerpersoneel uit Oegstgeest en omstreken.
In de nabij toekomst wil het bestuur van de SVO ook inventariseren of er voldoende interesse is voor lezingen of voordrachten met betrekking tot veteraan-gerelateerde onderwerpen.

In april 2024 zijn wij buitengewoon lid van het Veteranen Platform geworden

 

ANBI status

Het vermogen van Stichting Veteranen Oegstgeest kan gevormd worden door:

 1. subsidies en andere bijdragen
 2. schenkingen, erfstellingen en legaten
 3. alle andere verkrijgingen en baten

RSIN nummer: 864071103
Kamer van Koophandel: 86739697
Beleidsplan: klik hier voor ons beleidsplan
Bestuurssamenstelling: Hiervoor verwijzen wij u graag naar ‘Bestuur’
ANBI-Document: Standaardformulier publicatieplicht 2023
Rekeningnummer: NL77 RABO 0316393851


Financiële verantwoording
:

Financiële verantwoording 2023
Financiële verantwoording 2022