Stichting Veteranen Oegstgeest
Every Veteran is a hero

Onze missie

Het op positieve wijze zichtbaar maken van onze veteranen binnen de Oegstgeester gemeenschap.
Waarbij aan de veteraan een rol van betekenis gegeven wordt, in de samenleving, middels een breed gedragen maatschappelijke taakstelling.


Deze missie willen wij gestalte geven door:
1.   De betrokkenheid bij de herdenkingen op 4 mei en op 15 augustus
2.   Maandelijks onderhoud van de Oorlogsgraven op de begraafplaats bij het Groene Kerkje  (meer info)

3.   Op kerstavond plaatsen van lichtjes op de oorlogsgraven
4.   Het onderhoud van het door de SVO aangelegd “Witte Anjerperkje”
5.   Organiseren van een maandelijks Veteranencafé in het Dorpscentrum
6.   Bezoeken van de wat minder mobiele Oegstgeester veteranen
7.   Invulling geven aan het project “Veteraan voor de klas”
8.   Desgewenst een bijdrage leveren aan de jaarlijkse Oegstgeester Veteranenbijeenkomst
9.   Het inschakelen van Nuldelijnsondersteuning vanuit de regio, indien daar aanleiding toe is
10. Maandelijks uitbrengen van een Nieuwsbrief


In het Veteranencafé zijn ook alle veteranen van de Duin & Bollenstreek van harte welkom.
Ook verwelkomen we tijdens deze maandelijkse happening alle oud-militairen, oud-politiemensen en oud-brandweerpersoneel uit Oegstgeest en omstreken.
In de nabij toekomst wil het bestuur van de SVO ook inventariseren of er voldoende interesse is voor lezingen of voordrachten met betrekking tot veteraan-gerelateerde onderwerpen.
Om onze veteranen zo goed mogelijk van dienst te zijn, willen we, zodra we aan alle voorwaarden voldoen, aansluiting zoeken bij het landelijke Veteranen Platform.