Stichting Veteranen Oegstgeest
Every Veteran is a hero


Het vermogen van Stichting Veteranen Oegstgeest kan gevormd worden door:

a. subsidies en andere bijdragen

b. schenkingen, erfstellingen en legaten

c. alle andere verkrijgingen en baten 


Door een financiële injectie van de Stichting Veteranen Duin & Bollenstreek in 2022, vond het bestuur het gewenst om zich van een comité om te vormen naar een stichting.RSIN nummer: 864071103

Kamer van Koophandel: 86739697
Missie: Hiervoor verwijzen wij u graag naar 'Missie'

Beleidsplan: klik hier voor ons beleidsplan
Bestuurssamenstelling: Hiervoor verwijzen wij u graag naar ‘Bestuur’
ANBI-Document: Standaardformulier publicatieplicht

Rekeningnummer: NL77 RABO 0316393851


Financiële verantwoording:

Hier treft u de financiële verantwoording van 2022 aan.